flood of photons / fotonenstroom

photons (particles of energy of the light ) and the photosynthesis

fotonen ( de energie deeltjes van het licht ) en de fotosynthese

IMG 0018

flood of photons / fotonenstroom 2015 detail


IMG 0028 2

flood of photons 2011


IMG 5246 2

Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden


nikki-1 4

fotonenstroom 2011


IMG 5237