temporary membrane for thoughts / tijdelijk denkvlies 2001

Non-scientific interpretations of surrounding nature in the 12 rooms upstairs of the famous round building by J. Duiker.
Onwetenschappelijke interpretaties van omringende natuur in de 12 bovenkamers van het ronde gebouw van Duiker.1

2

Room 2 : a pod for Pythagoras, the philosopher and mathematician believed in the migration of souls, even between humans and leguminous plants, for this reason he refused to eat beans (B. Noske)
Kamer 2: een peul voor Pythagoras, de fIlosoof en wiskundige geloofde in zielsverhuizing, zelfs tussen mensen en bepaalde planten als bonenplanten, om die reden weigerde hij bonen te eten (B. Noske)

3

4

6

room 7 heavenward with Datura, a dangerous flower with narcotic properties
kamer 7 hemelwaarts met Datura, een vervaarlijke bloem met verdovende eigenschappen

IMG 0308

pollen study / stuifmeel