korstmossen

korstmossen leven van de lucht

Al een jaar of 25 staar ik naar en fotografeer ik die wonderlijke vlekken op stenen en boomstammen.
Naarmate ik meer kennis vergaar intrigeren ze des te meer:er komen verschillende levensvormen samen in een korstmos.

Met een uitwisseling tussen de samenstellende delen: microplaneten of biosferen die zowel organismen met fotosynthese als organismen zonder fotosynthese bevatten.
Het blijken dynamische systemen te zijn die ons beeld van levende organismen op losse schroeven zetten.

(o.a. Merlin Sheldrake)

 


study Conil 3

korstmossen leven van de lucht 1 met o.a. rood dooiermos ( ruimtereiziger ) collage van Japans papier, aquarel, krijt, acryl,
90 x 122 cm.


study Conil 4

korstmossen leven van de lucht 2 kastanjebruine schotelkorst
pastel en oliepastel op papier, 90 x 122 cm.


study Conil 5

korstmossen leven van de lucht 3
collage van Japans papier, aquarel, krijt, papier 90 x 122 cm.

study Conil 6

korstmossen leven van de lucht 4 pastel en oliepastel op papier
een jong vijgenboompje aan de Atlantische Oceaan


study Conil 7

korstmossen leven van de lucht 5 2023
pastel en oliepastel op papier, 90 x 122cm.